Estatutos pdf                  

Descarga os estatutos da Asociación en formato pdf

 

 

Descargar Estatutos en pdf Descargar Estatutos en pdf

ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN DE PRODUTORES DE REQUEIXO DE GALICIA

A ASOCIACIÓN DE PRODUTORES DE REQUEIXO DE GALICIA está aberta á participación de todos os produtores de requeixo de Galicia que cumpran os requisitos establecidos nos estatutos. Todos xuntos teremos máis forza para protexer o noso produto. Asóciate poñéndote en contacto a través do noso correo electrónico.

 

Os estatutos completos da ASOCIACIÓN DE PRODUTORES DE REQUEIXO DE GALICIA pódense descargar en formato pdf clicando na imaxe da columna da esquerda.

 

CAPITULO I.

DENOMINACIÓN, DURACIÓN, FINS, ACTIVIDADES E DOMICILIO SOCIAL.

 

ARTIGO 1.- DENOMINACIÓN.

Coa denominación de ASOCIACIÓN DE PRODUTORES DE REQUEIXO DE GALICIA GALICIA (APRG) constitúese unha entidade ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, e normas complementarias, con capacidade xurídica e plena capacidade de obrar, carecendo de ánimo de lucro.


ARTIGO 2. DURACIÓN E CAPACIDADE.
Esta asociación constitúese por tempo indefinido e dispón de plena  personalidade xurídica e capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.

 

ARTIGO 3. FINS.

Os fins desta asociación son os seguintes:

 

1.- Impulsar o recoñecemento do Requeixo de Galicia como un produto alimenticio con identidade propia e dotarlle dunha regulamentación  legal e técnico - sanitaria propia e especifica.

2.- Dar a coñecer aos consumidores as características diferenciais  do Requeixo  de Galicia e o seu papal na gastronomía tradicional de Galicia.

3.- Investigar, documentar e divulgar  a  orixe histórica  do Requeixo de Galicia así como  a súa  vinculación coas distintas comarcas de Galicia.

4.- Protexer e mellorar os procedementos,  as diferentes calidades e  distintas formas de elaboración e presentación do Requeixo de Galicia

5.- Crear un foro de comunicación e intercambio de experiencias entre todos os produtores.

6.- Abrir novas vías de comercialización do Requeixo de Galicia.

7.- Representar e defender  os intereses conxuntos dos produtores de Requeixo de Galicia así como ser o  interlocutor sectorial entre  os produtores de Requeixo de Galicia e as administracións públicas, os provedores,  a distribución comercial e os medios de comunicación xeneralistas e especializados.

 

ARTIGO 4. ACTIVIDADES.
Para o cumprimento destes fins a asociación poderá exercer as seguintes actividades sen prexuízo das que se poidan acordar polos órganos competentes.

 

- Crear a  imaxe corporativa da asociación de produtores  e identificativa do Requeixo de Galicia.

- Deseñar e executar  campañas de mercadotecnia, comunicación, publicidade  e relacións públicas para  divulgar a calidade e fomentar o consumo do Requeixo de Galicia.

- Deseño, xestión, control e implementación doutras ferramentas de mercadotecnia e comunicación como  webs e redes sociais

- Accións de procura de novas canles comerciais e mercados.

- Coordinación acciones de co-mercadotecnia con partners e clientes.

Versión para imprimir | Mapa del sitio Recomendar esta página
Asociación de Produtores de Requeixo de Galicia